Prodaja akcija 5 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda

02. феб. 2011.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

 
 1. Agromehanika FPM a.d. Boljevac
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 5.870
 2. Inos sinma a.d. Sevojno                   
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 360
 3. Krušik precizni liv a.d. Mionica
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 2.844
 4. Sacen a.d. Novi Sad                         
  Broj akcija Akcionarskog fonda: 9.190
 5. Bratstvo a.d. Preševo            
 6. Broj akcija Akcionarskog fonda: 1
 
Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива