Prodaja akcija 11 preduzeća iz portfelja Akcionarskog fonda, Agencije za privatizaciju i Fonda za razvoj

03. дец. 2010.

Agencija za privatizaciju obaveštava sve zainteresovane da će se uključiti u trgovanje akcijama i otpočeti sa prodajom akcija Akcionarskog fonda, Agencije za privatizaciju i Fonda za razvoj na Beogradskoj berzi, po metodu preovlađujuće cene, sledećih emitenata:

1. AGROKOSOVO a.d. Beograd
Broj akcija Akcionarskog fonda: 10.903
Broj akcija Fonda za razvoj: 3.090

2. GRADINA a.d. Užice
Broj akcija Akcionarskog fonda: 32.194

3. IGM Jedinstvo a.d. Crvenka
Broj akcija Akcionarskog fonda: 979
Broj akcija Agencije za privatizaciju: 6.624

4. JUGOZAPADNA BAČKA a.d. Bač
Broj akcija Akcionarskog fonda: 2.690

5. METALOTEHNA TRADE a.d. Niš
Broj akcija Akcionarskog fonda: 80

6. NAMA a.d. Šabac
Broj akcija Akcionarskog fonda: 20.889

7. POBEDA HOLDING a.d. Petrovaradin
Broj akcija Akcionarskog fonda: 3.400

8. PROJEKTNI BIRO a.d. Kikinda
Broj akcija Akcionarskog fonda: 176

9. PROJEKTNI BIRO ARHITEKT a.d. Kikinda
Broj akcija Akcionarskog fonda: 213

10. STOTEKS a.d. Kraljevo
Broj akcija Akcionarskog fonda: 1.072

11. FEROKS a.d. Niš
Broj akcija Akcionarskog fonda: 346


Trgovanje će se odvijati u skladu sa Pravilima poslovanja Beogradske berze i Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.
 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива