Izmena br. 1 javnog poziva za preduzeće holding korporacija «GOŠA» AD

25. окт. 2010.

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu «Politika» dana 27.09.2010. godine (u daljem tekstu «Javni poziv»),

 
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu “Agencija”)
objavljuje:
 
 
 
 IZMENE BR. 1JAVNOGPOZIVAZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU 100% UDELA HOLDING KORPORACIJE «GOŠA» AD SMEDEREVSKA PALANKA – u restrukturiranju
U PRIVREDNOM DRUŠTVU «GOŠA RAZVOJNI BIRO» DOO BEOGRAD
 
 
1.     Javni pozivzaučešćena javnom nadmetanju za kupovinu 100% udela Holding korporacije «Goša» a.d., Smederevska Palanka, u restrukturiranju u privrednom društvu GOŠA HK RAZVOJNI BIRO ZA OSPOSOBLjAVANjE ZA SAMOSTALNU PROIZVODNjU ROTORNIH BAGERA DOO, Beograd, Nemanjina 4/XIII, objavljen dana 27.09.2010. godine u dnevnom listu «Politika» menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.
 
2.     Menja se šifra prodaje tako da sada glasi: «Šifra prodaje: R-261110-3406P».
 
3.     Menja se tačka 4. Javnog poziva, tako da sada glasi:
 
«Naknada za Prodajnu dokumentaciju iznosi RSD 40.000,00 (četrdeset hiljada dinara), ako je reč o domaćem pravnom ili fizičkom licu, odnosno RSD 40.000,00 u protivvrednosti u evrima obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture, ako je reč o stranom pravnom ili fizičkom licu.
 
Agencija ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije koja se odnosi na Predmet prodaje najkasnije do 17.11.2010. godine do 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 
Pisani zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije dostavlja se elektronskom poštom ili faksom na dole navedene adrese, sa jasnom naznakom:
 
«Zahtev za kupovinu Prodajne dokumentacije - šifra prodaje R-261110-3406P».
                                                                                                         
Po prijemu zahteva za kupovinu Prodajne dokumentacije, ovlašćenom licu zainteresovanog lica biće ispostavljena faktura za plaćanje naknade za Prodajnu dokumentaciju elektronskom poštom ili putem faksa.
 
Po prijemu dokaza o izvršenoj uplati naknade za prodajnu dokumentaciju, Agencija će Učesniku u postupku ili njegovom ovlašćenom predstavniku predati Prodajnu dokumentaciju na ruke. Prodajna dokumentacija se preuzima na adresi: Agencija za privatizaciju, Centar za privatizaciju, Terazije 23 (VII sprat), 11000 Beograd od 09:00 do 16:30 časova, u periodu od 25.10.2010. godine do 17.11.2010. godine.
 
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju gubitka ili zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta».
 
4.     Menja se tačka 5. Javnog poziva, tako da sada glasi:
 
«Posle potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka i otkupa Prodajne dokumentacije, odnosno u periodu od 25.10.2010.godine do 17.11.2010. godine, Učesnik će moći da poseti Društvo i Prodavca radi upoznavanja sa Predmetom prodaje i Društvom, održi sastanke sa odgovornim licima i pregleda finansijske, komercijalne i pravne podatke u vezi sa Predmetom prodaje i Društvom».
 
 
5.     Menja se tačka 6. Javnog poziva, tako da sada glasi:
«Učesnik u postupku je dužan da uplati Depozit u iznosu koji je naveden u tački 3. Javnog poziva ili dostavi Garanciju za učešće na javnom nadmetanjuna isti iznos, najkasnije do 18.11.2010. godine».
 
6.     Menjaju se stavovi 1 i 2 tačke 7. Javnog poziva, tako da sada glase:
 
«Rok za dostavljanje pisane Prijave za učešće na javnom nadmetanju je 18.11.2010. godine u 16:30 časova (po beogradskom vremenu).
 
Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:
 
«PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU R-261110
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
CENTAR ZA PRIVATIZACIJU
TERAZIJE 23, VII SPRAT, 11000 BEOGRAD»
 
 
7.     Menja se stav 1. tačke 9. Javnog poziva, tako da sada glasi:
 
«Javno nadmetanje će se održati dana 26.11.2010. godine, sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na drugom spratu. Registracija učesnika na javnom nadmetanju održaće se na istoj adresi u Maloj sali, dana 26.11.2010. godine od 12:00 do 12:50 časova.
 
8.     Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz ovog Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.
 
9.     Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
 
10. Za sva pitanja u vezi sa ovim javnim pozivom, kontaktirati dole navedena lica:
Agencija za privatizaciju
Agencija za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Centar za privatizaciju
Milica Petrović,
Ivana Mihajlović,
rukovodilac projekta
saradnik
Terazije 23,
Terazije 23
11000 Beograd
11000 Beograd
Tel: + 381-11-3020-855
Faks: +381-11-3020-816
Tel: +381-11-3020-883
Faks: +381-11-3020-881
E-mail:
E-mail:
 
 
 

ГОША ХК Развојни биро доо

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива