Pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Industrija poljoprivrednih mašina ZMAJ, akcionarsko društvo - u restrukturiranju

02. апр. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja preduzeća broj P 05/03 od 27.03.2003., Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Industrija poljoprivrednih mašina ZMAJ,
akcionarsko društvo - "u restrukturiranju"

Zemun-Beograd , ulica Auto put br.18


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja IPM "ZMAJ a.d. Zemun-Beograd, ulica Auto put br.18, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta: Industrija poljoprivrednih mašina ZMAJ, akcionarsko društvo
  • sedište i adresa: 11080 Beograd, ulica Auto put br.18
  • matični broj: 07034822
  • naziv i šifra delatnosti: 29320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu
  • ime i prezime direktora: Branislav Savić
  • oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  • telefon i faks: tel: 011/600-452, i faks: 011/601-490
  • broj žiro računa: Komercijalna banka: 205-1013-56

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Dušica Bukošćak, lice za prijem i kontakt, IPM ZMAJ a.d., ulica Auto put br.18, 11080 Beograd, radnim danom od 8:00 do 15:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
Архива

Индустрија пољопривредних машина ЗМАЈ АД у реструктурирању

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива