Poništenje javnih poziva za prijavu potraživanja

16. мар. 2010.
Agencija za privatizaciju obaveštava državne i ostale poverioce o:


PONIŠTENjU JAVNIH POZIVA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA

Agencija za privatizaciju je, saglasno članu 20a. i 30., a u vezi sa članom 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 45/05), uputila javni poziv državnim i ostalim poveriocima da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2004. godine, prema subjektima privatizacije:

  • Društvo sa ograničenom odgovornošću za hotelske usluge "JAT APARTMANI KOPAONIK"
  • JAT-KETERING društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju avio obroka


Subjekti privatizacije osnovani su odlukom Javnog preduzeća "JAT AIRWAYS", Beograd dana 09.04.2005. godine saglasno članu 19. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. 25/00 i 25/02) i odredbama člana 104-183 i 366. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 125/04).

Imajući da su predmet otpusta duga dospela a neizmirena potraživanja poverilaca sa stanjem na dan 31.12.2004. godine kao i da su subjekti privatizacije osnovani 09.04.2005.godine, odlučeno je da se objavljeni javni pozivi za prijavu potraživanja poništavaju.
ЈАТ- Апартмани Копаоник доо
Приватизација

ЈАТ- АПАРТМАНИ КОПАОНИК ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ КОПАОНИК

Локација:

Рашка

Делатност:

Хотели и сличан смештај

АИР СЕРБИА ЦАТЕРИНГ Д.О.О. БЕОГРАД

Локација:

Сурчин

Делатност:

Кетеринг

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива