Izmena javnog poziva za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne imovine akconarskog društva za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "Zastava Elektro" u restrukturiranju, Rača

15. мар. 2010.

Šifra prodaje: R-150310-3388

1. Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne imovine Akcionarskog društva za proizvodnju i promet elektro opreme i električnih instalacija "ZASTAVA ELEKTRO" u restrukturiranju, Rača, objavljen dana 01.03.2010. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, prodajnu dokumentaciju, razgledanje predmeta prodaje, podnošenje prijava za učešće na javnom nadmetanju i datum održavanja javnog nadmetanja.

2. Menja se šifra prodaje, tako da glasi: R-090410-3388

3. U tački 4. Javnog poziva

menja se treći stav, tako da glasi:

"Nakon podnošenja dokaza o uplati, dokumentacija za javnu licitaciju se može podići na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Sektor za aukcije, Terazije 23, V sprat, soba 511, od 8:30 do 16:30 časova u periodu od 16.03.2010. do 29.03.2010. godine."

4. U tački 5. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi

"Obilazak Predmeta prodaje može se obaviti nakon potpisivanja Ugovora o čuvanju poverljivih podataka u periodu od 16.03.2010. do 29.03.2010. godine."

5. U tački 6. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi

"Prijava se podnosi na adresu Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, do dana 30.03.2010. godine u 16:30 časova."

menja se četvrti stav, tako da glasi

"Popunjena prijava koja je deo dokumentacije za javnu licitaciju, sa potpisanim nacrtom kupoprodajnog ugovora parafiranog na svakoj strani i dokazom o uplati depozita ili Garancijom za učešće na javnom nadmetanju, podnosi se u zatvorenoj koverti sa natpisom:

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI R-090410
Agencija za privatizaciju, Terazije 23, 11000 Beograd"

6. U tački 7. Javnog poziva

menja se prvi stav, tako da glasi

"Javna licitacija održaće se 09.04.2010. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, Beograd, u Velikoj sali na II spratu."

7. Agencija zadržava pravo da izmeni datume, rokove i/ili uslove iz Javnog poziva, i ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne troškove ili štete koje su takve izmene prouzrokovale Učesnicima.

8. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО АД РАЧА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Акционарско друштво ѕа производњу и промет електро опреме и електричних инсталација ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рача

Делатност:

Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива