Treće obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

27. феб. 2010.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje

TREĆE OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije

1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:


 1. Društveno preduzeće "NACIONALŠPED" preduzeće za međunarodnu špediciju i eksport – import poslove sa p.o. u likvidaciji, Niš
 2. Društveno preduzeće za trgovinu na veliko i malo "UKUSPROM" sa p.o. u likvidaciji, Ražanj
 3. Društveno preduzeće agroindustrijski kombinat "VRANjE", u likvidaciji, Vranje
 4. Društveno preduzeće za ishranu radnika, odmor i rekreaciju "HIP – DRUŠTVENA ISHRANA" sa p.o. u likvidaciji, Pančevo
 5. Izdavačko preduzeće "KNjIGA" sa p.o, u likvidaciji, Novi Beograd
 6. Društveno preduzeće za trgovinu na veliko i malo"AIK TRGOVINA" u likvidaciji, Leskovac
 7. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet "PLAVKA PROMET" sa p.o. u likvidaciji, Beograd
 8. Društveno preduzeće za promet robe "SLOGA" sa p.o. u likvidaciji, Kuršumlija
 9. Društveno preduzeće "USLUGE" u likvidaciji, Beograd
 10. "MINEL – PREHRAMBENA OPREMA" preduzeće za proizvodnju opreme za prehrambenu industriju d.o.o. u likvidaciji, Pančevo
 11. Društveno preduzeće "POLET TRADE" eksport-import u likvidaciji, Paraćin
Преузмите
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО УКУСПРОМ СА ПО, РАЖАЊ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима у специјализованим продавницама

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСХРАНУ РАДНИКА, ОДМОР И РЕКРЕАЦИЈУ ХИП-ДРУШТВЕНА ИСХРАНА СА ПО, ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПЛАВКА ПРОМЕТ СА ПО БЕОГРАД, ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА 2

Локација:

Београд

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИЧНИХ УСЛУГА И УСЛУГА ДОМАЋИНСТВИМА УСЛУГА ДОО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Стечај

МИНЕЛ - ПРЕХРАМБЕНА ОПРЕМА Предузеће за производњу опреме за прехрамбену индустрију д.о.о. - у стечају

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

Стечај

DRUŠTVENO PREDUZEĆE POLET COMERC EXPORT-IMPORT PARAĆIN - U STEČAJU

Локација:

Параћин

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива