Pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije "Milan Blagojević-Hemija" DP Lučani u restrukturiranju

20. мар. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj R-04/03-OD od 14.03.2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Preduzeća za proizvodnju i preradu plastičnih masa i ambalaže
"Milan Blagojević-Hemija" DP Lučani " u restrukturiranju"
Ul. Radnička bb Lučani 32240


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Preduzeća za proizvodnju i preradu plastičnih masa i ambalaže "Milan Blagojević-Hemija" DP Lučani Ul. Radnička bb Lučani 32240, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  • firma subjekta :Preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa i ambalaže "Milan Blagojević-Hemija" DP Lučani.
  • sedište i adresa: 32240 Lučani, Ulica Radnička bb.
  • matični broj: 07327145
  • naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 25220
  • ime i prezime direktora: Rajko Vidaković
  • oblik organizovanja: Društveno preduzeće
  • telefon i faks: tel. 032/817-516 i faks: 032/818-916
  • broj žiro računa kod Komercijalne banke AD : 205-0000000007313-71

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Vidaković Rajko, direktor, Preduzeće za proizvodnju i preradu plastičnih masa i ambalaže "Milan Blagojević-Hemija" DP Lučani ul. Radnička bb Lučani 32240, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива