Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "7. Juli", Šabac o ustupanju duga

07. окт. 2009.
Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-2541/09-1683/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 29. septembra 2009. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju

OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "7. Juli", Šabac
o ustupanju duga


 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "7. JULI" Šabac (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije su:
  • Poreska uprava;
  • Republika Srbija koju zastupa Agencija za osiguranje depozita;
  • Autosaobraćaj a.d., Kragujevac;
  • PD Elektrosrbija Kraljevo, Elektrodistribucija Loznica;
  • PD Elektrosrbija Kraljevo, Elektrodistribucija Šabac;
  • Fond za razvoj Republike Srbije;
  • JKP Beogradske elektrane, Beograd;
  • JKP Toplana, Šabac;
  • JP PTT Saobraćaja Srbija, RJ Glavni poštanski centar, Beograd;
  • JP za upravljanje građevinskim zemljištem, Šabac;
  • Prva petoletka promet a.d., Trstenik;
  • JKP Vodovod, Šabac;
  • Opšta bolnica, Šabac;
  • Opština Šabac – Zaštita životne sredine;
  • JKP Izvor, Vladimirci;
  • JKP 1. Maj, Krupanj;
  • JKP Bogatić, Bogatić;
  • JKP Komunalije, Sremska Mitrovica i
  • NIS a.d. Novi Sad, NIS Petrol-Jugopetrol, Beograd

 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima .
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 7.ЈУЛИ ШАБАЦ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Шабац

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива