Otvorena finansijska ponuda na tenderu za prodaju kapitala DP "Beogradski sajam" Beograd

13. јул. 2009.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala, odnosno 70% ukupnog kapitala DP "Beogradski sajam" Beograd, na sednici održanoj 13. jula 2009. godine, konstatovala je da je jedini Ponuđač - Konzorcijum: "RIMINI FIERA" S.p.A Italija i "VERANO MOTORS" doo Beograd, ispunio kvalifikacione uslove propisane Javnim pozivom za učešće na tenderu i Uputstvom za Ponuđače, nakon čega je otvorena njegova finansijska ponuda.

Osnovni elementi ponude Ponuđača - Konzorcijuma: "RIMINI FIERA" S.p.A Italija i "VERANO MOTORS" doo Beograd, su sledeći:

 • Cena za Predmetni kapital u iznosu od 1.835.000,00 EUR (plaćanje u 6 godišnjih rata)
 • Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Investicionog programa u iznosu od 35.000.000,00 EUR
 • Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Agencija za privatizaciju će, u saradnji sa savetnikom, u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude, izvršiti ocenu ponude Ponuđača - Konzorcijuma: "RIMINI FIERA" S.p.A Italija i "VERANO MOTORS" doo Beograd i prezentovati je članovima Tenderske komisije na drugoj sednici.

Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
 • Mišela Nikolić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  Zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • Dejan Milutinović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove Društvenog preduzeća "Beogradski sajam", sa potpunom odgovornošću, Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
 • Ljubinka Jovanović, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik reda republičkih organa;
 • Slobodan Tankosić, savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • Branislav Pejčić, direktor Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski Venac" Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
 • Ljubomir Rakočević, market menadžer u Komercijalnom sektoru i član Samostalnog sindikata Društvenog preduzeća "Beogradski sajam" kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.
Београдски сајам са потпуном одговорношћу

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Организовање састанака и сајмова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива