Neuspeo tender za prodaju imovine Akcionarskog društva Holding "Industrija kablova" Jagodina - u restrukturiranju

10. јул. 2009.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje nepokretne imovine Akcionarskog društva Holding "Industrija kablova" Jagodina - u restrukturiranju, sa pratećom opremom, koja čini imovinsku celinu Jagodina, na sednici održanoj 9. jula 2009. godine, konstatovala je da do isteka Roka za podnošenje zahteva za otkup Tenderske dokumentacije, odnosno do 22. juna 2009. godine, nije bilo podnetih zahteva za otkup Tenderske dokumentacije.

Shodno tome, do Krajnjeg roka, 6. jula 2009. godine, nije podneta nijedna ponuda, tako da je Tenderska komisija, u skladu sa pravilima tendera, proglasila javni tender neuspelim.

Tenderska komisija je konstituisana u sledećem sastavu:
Predsednik Tenderske komisije:
  • Mišela Nikolić, diplomirani ekonomista, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • mr Ratko Vučurović, magistar tehničkih nauka, generalni direktor AD Holding "Industrija kablova" Jagodina – u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;


Članovi Tenderske komisije:
  • Biljana Lukić, diplomirani pravnik, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Miodrag Jevremović, diplomirani ekonomista, direktor Direkcija za izgradnju Jagodine, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Maja Damnjanović, diplomirani ekonomista, savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Danijela Vićentijević, diplomirani ekonomista, samostalni savetnik u Sektoru za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Dragan Rajić, III stepen stručne spreme, ispitivač kablova i predsednik Samostalnog sindikata Akcionarskog društva Holding "Industrija kablova" Jagodina u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива