Održan nastavak prve sednice Tenderske komisije za prodaju kapitala DP "Beogradski sajam" Beograd

26. јун. 2009.
Na nastavku prve sednice Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% društvenog kapitala, odnosno 70% ukupnog kapitala DP "Beogradski sajam" Beograd, koji je održan dana 26. juna 2009. godine, savetnik Agencije za privatizaciju prezentovao je Izveštaj o analizi kvalifikacione i dodatne dokumentacije jedinog Ponuđača - Konzorcijuma: "RIMINI FIERA" S.p.A Italija i "VERANO MOTORS" doo Beograd.

Nakon prezentacije Izveštaja od strane savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku da se Ponuđaču ostavi dodatni rok od 14 dana za dostavu dopune kvalifikacione i dodatne dokumentacije, nakon čega će se formalno konstatovati da li se Ponuđač kvalifikovao za otvaranje finansijske ponude.

Tenderska komisija radila je u sledećem sastavu:

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Dejan Milutinović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove Društvenog preduzeća "Beogradski sajam", sa potpunom odgovornošću, Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
  • Ljubinka Jovanović, savetnik u Sektoru za unapređenje efikasnosti privrede u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik reda republičkih organa;
  • Slobodan Tankosić, savetnik u Sektoru za upravljanje industrijskim razvojem u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Sanja Gavranović, samostalni savetnik u Sektoru za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Branislav Pejčić, direktor Javnog preduzeća "Poslovni prostor Savski Venac" Beograd, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Ljubomir Rakočević, market menadžer u Komercijalnom sektoru i član Samostalnog sindikata Društvenog preduzeća "Beogradski sajam", kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Београдски сајам са потпуном одговорношћу

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ САЈМОВА И ИЗЛОЖБИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Организовање састанака и сајмова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива