Prvo obaveštenje o pokretanju prinudne likvidacije subjekata likvidacije

29. мај. 2009.
Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), a u vezi sa članom 351. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Agencija za privatizaciju objavljuje


PRVO OBAVEŠTENjE
o pokretanju prinudne likvidacije
subjekata likvidacije1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) poziva poverioce da prijave svoja potraživanja prema subjektima likvidacije:

 1. poslovno ime: Deoničko društvo "BMA INŽENjERING BIRO ZA METALURŠKO INDUSTRIJSKE ALATE I UREĐAJE" u likvidaciji, Beograd
  sedište i adresa: Gandijeva 15, Beograd
 2. poslovno ime: Kompanija za proizvodnju telekomunikacionih uređaja i sistema "VF HOLDING" akcionarsko društvo u likvidaciji, Beograd
  sedište i adresa: Cvetna 4, Zemun
 3. poslovno ime: Društveno preduzeće "NOVOGRADNjA", u likvidaciji, Vranje
  sedište i adresa: Karađorđeva 2, Vranje
 4. poslovno ime: Društveno preduzeće "PLANA REPRO FARMA" u likvidaciji, Trnovče
  sedište i adresa: Trnovče bb, Trnovče
 5. poslovno ime: Društveno preduzeće za trgovinu "TRGOVINA" u likvidaciji, Vučje
  sedište i adresa: Koste Stamenkovića 10, Vučje
 6. poslovno ime: Društveno preduzeće "ŠUMARSTVO" u likvidaciji, Šabac
  sedište i adresa: Loznički put bb, Šabac
 7. poslovno ime: Društveno preduzeće za montažerske radove "TERMOMONT" u likvidaciji, Pirot
  sedište i adresa: 22. divizije 12/b, Pirot
 8. poslovno ime: Ugostiteljsko turističko preduzeće "PUTNIK PRIJEPOLjE" d.o.o. u likvidaciji, Prijepolje
  sedište i adresa: Novovaroška bb, Prijepolje
 9. poslovno ime: Društveno preduzeće "DOMAĆA RADINOST" u likvidaciji, Leskovac
  sedište i adresa: Voje Nikolajevića bb, Leskovac


Преузмите
Стечај

ДЕОНИЧКО ДРУШТВО БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА МЕТАЛУРШКО-ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ ПО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за остале специјалне намене

Стечај

ВФ ХОЛДИНГ Компанија за производњу телекомуникационих уређаја и система Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка електронске и оптичке опреме

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ НОВОГРАДЊА, ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНА-РЕПРОДУКЦИОНА ФАРМА СВИЊА ТРНОВЧЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Трновче

Делатност:

Узгој свиња

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Трговина на велико осталим производима за домаћинство

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖЕРСКЕ ПОСЛОВЕ ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пирот

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДМЕТА КУЋНЕ РАДИНОСТИ И СУВЕНИРА ДОМАЋА РАДИНОСТ, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива