Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 27.04.2009. godine

22. мај. 2009.
Na osnovu člana 9. stav 4. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", broj 52/05, 91/07 i 96/08), Agencija za privatizaciju objavljuje


IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI

koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 27.04.2009. godine


Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 27.04.2009. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta, vremena održavanja javne aukcije i kvalifikacionih uslova.

Javni poziv za učešće na Javnoj aukciji, pod šifrom 190609-3166p organizovanoj radi prodaje kapitala Preduzeća za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu "LIPA" A.D., Novi Pazar u delu koji se odnosi na datum, mesto, vreme održavanja aukcije i kvalifikacione uslove, menja se i glasi:

"Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala Preduzeća za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i spoljnu trgovinu "LIPA" A.D., Novi Pazar, pod šifrom 260609-3166p, održaće se dana 26.06.2009. godine, na adresi Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, 2. sprat, Velika sala u 11:00 časova.
Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 26.06.2009. godine od 9:00 do 10:50 časova.
Rok za otkup aukcijske dokumentacije je 17.06.2009. godine do 16:30 časova.
Rok za podnošenje prijave je 18.06.2009. godine do 16:30 časova.

U osnovnim podacima o aukcijskoj prodaji briše se deo javnog poziva koji glasi:
"Pravo učešća na javnoj aukciji ima:
A) Domaće ili strano pravno lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove:
Da je registrovano za obavljanje delatnosti iz grupe delatnosti 55- moteli i restorani,
Da je u poslednjoj poslovnoj godini ostvario poslovni prihod od minimum 2 miliona evra,
Da poseduje hotel u vlasništvu, koji je kategorizivan kao hotel sa tri zvezdice,
Smatraće se da je pravno lice ispunilo tražene uslove za učešće na javnoj aukciji, ako je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za učešće na javnoj aukciji.
B) Domaće ili strano pravno lice koje je vlasnik više od 50% kapitala pravnog lica koje kumulativno ispunjava tražene uslove za pravna lica za učešće na javnoj aukciji.
C) Konzorcijum – Smatraće se da konzorcijum ispunjava tražene uslove iz javnog poziva, ukoliko član ili članovi konzorcijuma koji kumulativno ispunjavaju tražene uslove, učestvuju u konzorcijumu sa najmanje 51% ukupnog učešća u konzorcijumu"".

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ, ТРГОВИНУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ЛИПА НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива