Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 19.03.2003. u Beogradu

21. феб. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće za proizvodnju pozamanterija VLASINKA, VLASOTINCE
 2. Grafičko društveno preduzeće BEOŠTAMPA, BEOGRAD
 3. Društveno preduzeće RUL, LESKOVAC
 4. Društveno preduzeće SLOGA, GUČA
 5. DOO Konfekcija KOLOR, ARILjE
 6. Društveno preduzeće za proizvodnju elektroenergetske opreme BUDUĆNOST, PARAĆIN
 7. Društveno trgovinsko preduzeće POSAVOTAMNAVA, VLADIMIRCI
 8. Društveno preduzeće AGENCIJSKI POSLOVI, ČAČAK
 9. Ugostiteljsko društveno preduzeće ŠUMADIJA, UB
 10. Društveno građevinsko industrijsko preduzeće KONSTRUKTOR, PANČEVO
 11. Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu UTENZILIJA drušvo sa ograničenom odgovornošću, LESKOVAC
Преузмите
Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЗАМАНТЕРИЈЕ ВЛАСИНКА АД, ВЛАСОТИНЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Власотинце

Делатност:

Производња осталих текстилних предмета

Архива

Графичко предузеће Беоштампа доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Архива

ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ - ГУЧА

Локација:

Гуча

Делатност:

Ливење гвожђа

Стечај

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КОНФЕКЦИЈА КОЛОР АРИЉЕ, СВЕТОЛИКА ЛАЗАРЕВИЋА 22 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ариље

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Архива

АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ УТЕНЗИЛИЈА, ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ОПРЕМЕ БУДУЋНОСТ ДОО ВАЉЕВО

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Архива

ПОСАВОТАМНАВА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, ВЛАДИМИРЦИ

Локација:

Владимирци

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ШУМАДИЈА АД, УБ

Локација:

Уб

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Архива

АГЕНЦИЈСКИ ПОСЛОВИ Д.О.О. ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива