Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 28.02.2003. u Beogradu

29. јан. 2003.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Akcionarsko društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu BRAZDA, BEOGRAD
 2. Društveno metaloprerađivačko preduzeće METALAC sa p.o., IVANjICA
 3. Društveno preduzeće MINEL ENIM -SMEDEREVO za proizvodnju i montažu procesne prehrambene termotehničke opreme i postrojenja, SMEDEREVO
 4. Preduzeće za obradu i preradu stakla KRISTAL akcionarsko društvo, PROKUPLjE
 5. Društveno preduzeće za proizvodnju metalnog reprodukcionog materijala INDUSTRIJA METALA BATOČINA-IMB sa p.o., BATOČINA
 6. Društveno industrijsko preduzeće za proizvodnju opeke i poliuretana RADNIK, POŽEGA
 7. Preduzeće za proizvodnju termičkih aparata i uređaja ELIND - TEUR, VALjEVO
 8. Društveno preduzeće za servisiranje i opravku motornih vozila MOTOREMONT, ZAJEČAR
 9. Društveno preduzeće za hotelsko turističku i ugostiteljsku delatnost ŠUMADIJA, VELIKA PLANA
 10. Preduzeće u društvenoj svojina za primarnu i finalnu preradu drveta JAVOR, PRIJEPOLjE
 11. Društveno preduzeće trikotaže VUČJANKA, VUČJE
 12. Preduzeće za proizvodnju i promet DUVAN, ČAČAK
 13. Društveno preduzeće PROGRES, VELIKA PLANA
 14. Društveno preduzeće za proizvodnju i montažu metalnih konstrukcija i ostalih proizvoda od metala PLEĆAŠ, BEOGRAD
 15. Društveno preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju i kooperaciju MASURICA sa p.o., SURDULICA
Преузмите
Архива

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БРАЗДА ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

МЕТАЛАЦ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

СЛОБОДА МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛАЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Производња осталих предмета

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ ПРОЦЕСНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА МИНЕЛ ЕНИМ СМЕДЕРЕВО ДОО, СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО КРИСТАЛ БЕОГРАД, ИМОТСКА 1

Локација:

Прокупље

Делатност:

Обликовање и обрада равног стакла

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНОГ РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА ИНДУСТРИЈА МЕТАЛА БАТОЧИНА СА ПО БАТОЧИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Баточина

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Стечај

ИНДУСТРИЈА ЦИГЛЕ И ПОЛИУРЕТАНА АД РАДНИК ПОЖЕГА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожега

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Предузеће за производњу термичких апарата и уређаја ЕЛИНД - ТЕУР

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МОТОРЕМОНТ, ЗАЈЕЧАР

Локација:

Зајечар

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ШУМАДИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Хотели и сличан смештај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРИМАРНУ И ФИНАЛНУ ПРЕРАДУ ДРВЕТА ЈАВОР, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВУЧЈАНКА ВУЧЈЕ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња остале плетене и кукичане одеће

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И ПРОИЗВОДЊУ ДУВАН АД БЕОГРАД

Локација:

Чачак

Делатност:

Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ПРОГРЕС, МАЛИ ЗВОРНИК

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

MONTEX REAL ESTATE DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива