Neuspeo tender za privredno društvo Holding kompanija "Industrija kablova" a.d Jagodina - u restrukturiranju

12. авг. 2008.
NEUSPEO TENDER
ZA PRIVREDNO DRUŠTVO HOLDING KOMPANIJA "INDUSTRIJA KABLOVA" a.d JAGODINA - U RESTRUKTURIRANJU


Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 100% društvenog kapitala privrednog društva Holding kompanija "Industrija kablova" a.d. Jagodina - u restrukturiranju,na sednici održanoj dana 11. marta 2008. godine, konstatovala je da do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 31. jula 2008. godine do 16:30 časova, nije pristigla ni jedna ponuda za kupovinu kapitala predmetnog privrednog društva. Shodno tome, Tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Na sednici je konstatovano da je Tendersku dokumentaciju otkupilo četri učesnika:
  1. ENERGOCOMPLECT Rusija,
  2. Irkutskkabel, Rusija,
  3. Sibkabel, Rusija i
  4. Mineco, Švajcarska.


Tenderska komisija, zasedala je u sledećem sastavu:
a) predsednik:
  • G. Ratko Vučurović, magistar tehničkih nauka, generalni direktor privrednog društva Holding kompanija "Industrija kablova" a.d Jagodina - u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

b) zamenik:
  • G-đa Bojana Zlatanović, diplomirani pravnik, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

c) članovi:
  • G. Miodrag Jevremović, diplomirani ekonomista, direktor Direkcije za izgradnju Jagodine, kao predstavik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G. Dejan Mladenović, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • G. Dragan Rajić, III stepen stručne spreme, ispitivač kablova i predsednik samostalnog sindikata Akcionarskog društva Holding kompanija "Industrija kablova" a.d Jagodina - u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ХОЛДИНГ КАБЛОВИ АД

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХОЛДИНГ ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива