Javni poziv za učešće na javnim aukcijama u Novom Sadu

15. нов. 2002.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001 i 45/2002), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:

- Društveno preduzeće INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU, NOVI SAD
- Društveno preduzeće za proizvodnju opeke STANDARD, GAKOVO
- Akcionarsko društvo NAPREDAK, SUBOTICA
- Društveno preduzeće mlin NAPREDAK, VELIKA GREDA
- Društveno preduzeće ZVEZDA, štamparija i knjigoveznica, VRBAS
- Akcionarko društvo BIO-EKOLOŠKI CENTAR za istraživanja u industrijskoj proizvodnji i zaštiti životne sredine, ZRENjANIN
- Društveno preduzeće BAČKA BILjE prerada, BAČKA PALANKA
- Preduzeće za izvođenje kamenorezačkih i teracoreskih radova GRANIT, SUBOTICA
- Društveno transportno preduzeće 4. JULI, CRVENKA
- Preduzeće za proizvodnju stočne hrane PROVAMIN akcionarsko društvo, SREMSKA MITROVICA
- Društveno preduzeće VENAC završni zanatski radovi u građevinarstvu na akcije, SOMBOR
- Društveno preduzeće za proizvodnju konfekcije JEDINSTVO, BEČEJ
- Ugostiteljsko trgovinsko preduzeće ISHRANA, ZRENjANIN
- Društveno preduzeće ODžAČAR, VRBAS
- Društveno preduzeće za izvođenje građevinskih i građevinskih instalacionih radova TERMO-STAN, BEČEJ

Aukcija će se održati dana: 12.12.2002. na adresi: Novi Sad, JP Sportsko poslovni centar Vojvodina-SPENS u 11:00 časova. Registracija učesnika aukcije održaće se na istoj adresi dana: 12.12.2002. od 09:00 do 10:50 časova. Преузмите
Акционарски фонд

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ А.Д. НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПЕКЕ СТАНДАРД ГАКОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаково

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК СУБОТИЦА ТРГОВИНА НА МАЛО И ВЕЛИКО, СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН НАПРЕДАК ВЕЛИКА ГРЕДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Велика Греда

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

ЗВЕЗДА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ШТАМПАРСКУ И КЊИГОВЕЗАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВРБАС - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Архива

БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР ДОО ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗРЕЊАНИН

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БАЧКА -БИЉЕ ПРЕРАДА, БАЧКА ПАЛАНКА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Производња зачина и других додатака храни

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ КАМЕНОРЕЗАЧКИХ И ТЕРАЦЕРСКИХ РАДОВА ГРАНИТ СУБОТИЦА, СЕНЋАНСКИ ПУТ 121

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Акционарски фонд

ТРАНСПОРТНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 4. ЈУЛИ ЦРВЕНКА

Локација:

Црвенка

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ПРОВАМИН ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СТОЧНЕ ХРАНЕ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СОМБОРСКИ ВЕНАЦ ЗА ЗАВРШНЕ ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ СОМБОР- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сомбор

Делатност:

Остали завршни радови

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ ЈЕДИНСТВО БЕЧЕЈ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ ИСХРАНА ЗРЕЊАНИН- У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЧАР ЗА МЕХАНИЧКО И ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ КОТЛОВА ВРБАС - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Врбас

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

Акционарски фонд

ТЕРМО-СТАН ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ИНСТАЛАЦИОНИХ РАДОВА БЕЧЕЈ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Бечеј

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива