Održana druga sednica Tenderske komisije za Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika "Novosadska fabrika kabela", Novi Sad – u restrukturiranju

20. окт. 2007.
Tenderska komisija, koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 100% ukupnog društvenog kapitala Subjekta privatizacije i 100% kapitala u vlasništvu Fonda za razvoj Republike Srbije, što zajedno predstavlja 93,07% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika "Novosadska fabrika kabela", Novi Sad – u restrukturiranju, je na drugoj sednici održanoj dana 19.10.2007. godine, donela Odluku o započinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem na tenderu "East Point Holdings" Ltd, Nikozija, Kipar.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) Predsednik Tenderske komisije:
  • G. Nebojša Ćirić, diplomirani ekonomista, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
  • G. Luka Andrić, diplomirani pravnik, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

c) članovi:
  • G-đa Ivanka Čubrilo, diplomirani ekonomista, načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G. Živan Carević, diplomirani mašinski inženjer, predsednik Upravnog odbora "Novosadska fabrika kabela" Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika, Novi Sad - u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
  • G. Milutin Lošić, KV autolimar, predsednik Sindikata "Novosadska fabrika kabela" Akcionarsko društvo za proizvodnju kablova i provodnika, Novi Sad - u restrukturiranju, kao predstavnik sindikata subjekta privatizacije;

Pošto je reč o tenderu sa jednim učesnikom, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će u narednom periodu formirati Komisiju za pregovore sa jedinim ponuđačem na tenderu.
НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА АД

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КАБЛОВА И ПРОВОДНИКА НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива