Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 16.11.2007. u Beogradu

05. окт. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće građevinskog materijala ĆELE KULA, NIŠ
 2. Društveno preduzeće NOVOGRADNjA, VRANjE
 3. MINEL - ELEKTROMONTAŽA D.O.O. u društvenoj svojini za elektromontažne radove na postrojenjima energetike, merne i regulacione opreme, telekomunikacija, sred. za upravljanje i automatizaciju u ind. i saobraćaju, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće ISHRANA, BOR
 5. Društveno preduzeće za obavljanje komercijalne funkcije u prometu roba i usluga EI SPEKTRA-KOMERC, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za proizvodnju i trgovinu na veliko i malo LEPENICA sa p.o., BATOČINA
 7. Društveno preduzeće za proizvodnju farmaceutskih i hemijskih proizvoda FARMAKOS, BEOGRAD
 8. Društveno preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge MALIND eksport-import, BEOGRAD
 9. Društveno preduzeće za fizičku kulturu i odmor PARTIZAN - ŽARKOVO, BEOGRAD
 10. Društveno preduzeće ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANjE, PRIJEPOLjE
 11. Društveno preduzeće IKATERM za proizvodnju hladnjaka i grejača, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće LESKOVAČKI SAJAM, LESKOVAC
 13. Društveno preduzeće na akcije IMT-FABRIKA MOTOKULTIVATORA I MOTORA, KNjAŽEVAC
 14. Društveno preduzeće savremena konfekcija RAŠKA Novi Pazar, NOVI PAZAR
 15. Društvo sa ograničenom odgovornošću DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA, BEOGRAD
 16. Veterinarska stanica VELIKO GRADIŠTE, VELIKO GRADIŠTE
 17. Veterinarska stanica MIONICA sa p.o., MIONICA
 18. Javna služba Veterinarska stanica VRANjE, VRANjE
 19. JVS Veterinarska stanica KOSJERIĆ, KOSJERIĆ
 20. Javno informativno preduzeće GLAS PODRINjA, ŠABAC
Преузмите
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЋЕЛЕ КУЛА, НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ НОВОГРАДЊА, ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО МИНЕЛ-ЕЛЕКТРОМОНТАЖА АД, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИСХРАНА БОР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бор

Делатност:

Остале услуге припремања и послуживања хране

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ У ПРОМЕТУ РОБА И УСЛУГА ЕИ СПЕКТРА КОМЕРЦ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОДАЈИ ХРАНЕ, ПИЋА И ДУВАНА ЛЕПЕНИЦА 2011 НОВО СЕЛО

Локација:

Баточина

Делатност:

Посредовање у продаји хране, пића и дувана

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ФАРМАКОС, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња фармацеутских препарата

Стечај

Путар Зета друштво са ограниченом одговорношћу Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

Архива

ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ОДМОР ПАРТИЗАН ЖАРКОВО ДОО, БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Остале спортске делатности

Акционарски фонд

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПРИЈЕПОЉЕ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Архитектонска делатност

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИКАТЕРМ БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Акционарски фонд

ЛЕСКОВАЧКИ САЈАМ д.о.о. Лесковац

Локација:

Лесковац

Делатност:

Организовање састанака и сајмова

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ИМТ ФАБРИКА МОТОКУЛТИВАТОРА И МОТОРА, КЊАЖЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ САВРЕМЕНА КОНФЕКЦИЈА РАШКА НОВИ ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња остале одеће

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДВАДЕСЕТПРВИ МАЈ АУТО КУЋА БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Локација:

Велико Градиште

Делатност:

Ветеринарска делатност

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива