Izmena javnog poziva za Javnu aukciju organizovanu radi prodaje kapitala Javnog preduzeća INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, KULA

07. сеп. 2007.

Šifra aukcije: 200907-2019

Na osnovu člana 9. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ( "Službeni glasnik RS", broj 52/05),
Agencija za privatizaciju objavljuje
IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI

pod šifrom 200907-2019organizovanoj radi prodaje kapitala
Javnog preduzeća INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, KULA


  1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 27.07.2007. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.
  2. Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala Javnog preduzeća INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, KULA, pod šifrom 181007-2019, održaće se dana 18.10.2007. godine, na adresi Novi Sad, JP Sportsko poslovni centar Vojvodina-SPENS, u 11:00 časova. Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 18.10.2007. godine od 9:00 do 10:50 časova.
  3. Rok za otkup aukcijske dokumentacije je 09.10.2007. godine do 17:00 časova.
  4. Rok za podnošenje prijave je 10.10.2007. godine do 17:00 časova.

ИПЦ КУЛА ДОО
Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНИ ЦЕНТАР КУЛА, КУЛА

Локација:

Кула

Делатност:

Издавање новина

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива