Održana prva sednica tenderske komisije za Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva društvo sa ograničenom odgovornošću, Kruševac

06. дец. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 70% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva društvo sa ograničenom odgovornošću, Kruševac, započeta je dana 23. novembra 2006. godine. Nastavak Prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 05. decembra 2006. godine.

Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 17. novembra 2006. godine do 17:00 časova po lokalnom vremenu, pristiglo je deset ponuda i to: Burgoil company, Bourgas, Bugarska; Evropetroleum ood, Plovdiv, Bugarska; Euro gas d.o.o, Subotica, Republika Srbija; Konzorcijum MBS (koga čine Res Trade d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija i MBS Tehno d.o.o. Beograd, Republika Srbija); Mol Lub Plc, Budimpešta, Mađarska; Neochimiki L.V. Lavrentiadis s.a., Grčka; Orka d.o.o., Ljubljana, Slovenija; Konzorcijum koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd; Repubilka Srbija; Orlen oil, Spolka z.o.o., Krakov, Poljska i Prista oil a.d., Sofija, Bugarska.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije svih deset Ponuđača i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuđači Burgoil company, Bourgas, Bugarska; Evropetroleum ood, Plovdiv, Bugarska; Euro gas d.o.o, Subotica, Republika Srbija; Konzorcijum MBS (koga čine Res Trade d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija i MBS Tehno d.o.o. Beograd, Republika Srbija); Mol Lub Plc, Budimpešta, Mađarska; Neochimiki L.V. Lavrentiadis s.a., Grčka; Orka d.o.o., Ljubljana, Slovenija; Konzorcijum koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd, Republika Srbija i Prista oil a.d., Sofija, Bugarska ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače, dok je ponuda Ponuđača Orlen oil, Spolka z.o.o., Krakov, Poljska odbačena kao nepotpuna.

Uvažavajući činjenicu da se akcije pojedinih Ponuđača kotiraju na nacionalnim organizovanim finansijskim tržištima, Agencija za privatizaciju ovim putem preliminarno objavljuje osnovne elemente ponuda koje su bile predmet javnog otvaranja:

Osnovni elementi ponude ponuđača, Konzorcijum koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 25.000.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 10.000.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Prista oil a.d., Sofija, Bugarska su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 21.524.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 3.150.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Orka d.o.o., Ljubljana, Slovenija su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 17.250.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 5.990.000 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Mol Lub Plc, Budimpešta, Mađarska su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 16.280.000,00 EUR
2. Ponuđač nije ponudio investicioni program

Osnovni elementi ponude ponuđača, Konzorcijum MBS (koga čine Res Trade d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija i MBS Tehno d.o.o. Beograd, Republika Srbija) su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 15.501.330,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 9.325.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Evropetroleum ood, Plovdiv, Bugarska su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 15.150.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 9.325.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Euro gas d.o.o, Subotica, Republika Srbija su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 14.100.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 2.900.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Burgoil company, Bourgas, Bugarska su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 12.120.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 9.325.000,00 EUR

Osnovni elementi ponude ponuđača, Neochimiki L.V. Lavrentiadis s.a., Grčka su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 10.100.000,00 EUR
2.Ukupan investicioni program u vrednosti od 9.000.000 EUR


Zvanični rezultati tendera biće objavljeni nakon druge sednice Tenderske komisije koja je planirana za sledeću nedelju, a nakon okončanog postupka ocene ponuda u skladu sa pravilima definisanim Upustvom za ponuđače i utvrđivanja konačne rang-liste ponuđača na tenderu radi prodaje 70% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva društvo sa ograničenom odgovornošću, Kruševac.
ФАМ ад / HEMOFLUID
Стечај

Фабрика хемијских производа ХЕМОФЛУИД а.д. Крушевац

Локација:

Крушевац

Делатност:

Производња деривата нафте

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива