Otvorenа ponudа za preduzeće IPM "ZMAJ" a.d., Zemun- u restrukturiranju

27. окт. 2006.

Prva sednica Tenderske komisije za preduzeće IPM "ZMAJ" a.d., Zemun- u restrukturiranju započeta je 06. oktobra 2006. godine. Nastavak prve sednice održan je 11. oktobra 2006. godine. Drugi nastavak prve sednice i javno otvaranje ponuda za kupovinu 98,64% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća obavljeno je 25. oktobra 2006. godine. Konstatovano je da je u predviđenom roku pristigla jedna ponuda:

1. Konzorcijum pravnih lica "Zmaj" kojeg čine sledeća preduzeća: "D’Arcy&Platt" d.o.o., Beograd, "Finpro" LLC, Delaware, USA, "Agrocoop" a.d., Novi Sad i "Figra" d.o.o., Beograd.

Na sednici je takođe konstatovano da su tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:

• " D’ Arcy& Platt " d.o.o, Beograd
• " Delta M " d.o.o., Beograd

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:

• Aleksandar Todorović, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:

• Gordana Džodan, radnik Gradske uprave Grada Beograda na poslovima iz oblasti trgovine, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

c) članovi:

• Dragan Mićić, predsednik Sindikalne organizacije Samostalnog sindikata preduzeća IPM "ZMAJ" a.d., Zemun- u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
• Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Jovanka Mićić, samostalni tehnolog površinske zaštite u preduzeću IPM "ZMAJ" a.d., Zemun- u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja Savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da jedini ponuđač ispunjava kvalifikacione uslove iz objavljenog javnog poziva.

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu ponude koja je bila predmet otvaranja. Ocena ponude će biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije za preduzeće IPM "ZMAJ" a.d., Zemun- u restrukturiranju.

Архива

Индустрија пољопривредних машина ЗМАЈ АД у реструктурирању

Локација:

Београд

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива