Otpočeli pregovori sa drugorangiranim ponuđačem na tenderu za preduzeće AD HEMIJSKA INDUSTRIJA "HIPOL" ODŽACI – u restrukturiranju

18. јул. 2006.
Ugovor o prodaji 100% društvenog kapitala preduzeća AD Hemijska industrija "Hipol" Odžaci – u restrukturiranju koji je dana 06. marta 2006. godine potpisan između Agencije za privatizaciju i prvorangiranog ponuđača na tenderu, "R.Polimeri" S.p.A. Italija, nije stupio na pravnu snagu, i tretira se kao da nije ni potpisan.

Imajući u vidu da je preduzeće "Orka" d.o.o. iz Slovenije kao učesnik na tenderu u postupku privatizacije preduzeća AD HI "Hipol" Odžaci – u restrukturiranju proglašeno za drugorangiranog ponuđača, Agencija za privatizaciju je, u skladu sa članom 24. stav 2. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom, otpočela pregovore sa preduzećem "Orka" d.o.o. Slovenija u cilju zaključivanja Ugovora o prodaji. Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa Kupcem u roku od 30 dana od dana početka pregovora.
ХИПОЛ АД ОЏАЦИ
Стечај

ХИПОЛ АД ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива