Odluka o pokretanju novog restrukturiranja za Akcionarsko društvo za proizvodnju lozofana "LOZOFAN"

23. мај. 2006.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 38/01 i 135/04) a u vezi sa članom 20. tačka 2) Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", broj 52/05), Agencija za privatizaciju dana 19. maja 2006. godine donosi

O D L U K U
o pokretanju novog restrukturiranja

 1. POKREĆE SE NOVO RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Holding kompanija "VISKOZA" AD – Akcionarsko društvo za proizvodnju lozofana "LOZOFAN", Ul. Gradilište bb, Loznica, matični broj 17014315, (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Postupak novog restrukturiranja subjekta privatizacije obuhvata:
  • statusne promene, promene pravne forme, promene unutrašnje organizacije i druge organizacione promene;
  • otpis glavnice duga, pripadajuće kamate ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije;
  • druge promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine.

 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije, kao i Agencija za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05), prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije.
 4. DRŽAVNI POVERIOCI koji su na osnovu Javnog poziva za prijavu potraživanja koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 21. juna 2005. godine prijavili svoja potraživanja subjektu privatizacije i potpisali Zapisnik o utvrđenom potraživanju sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, nisu dužni da ponovo prijave potraživanja po ovom javnom pozivu.
 5. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci, u skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o privatizaciji.
 6. STAVLjA SE VAN SNAGE Rešenje o prihvatanju Programa restrukturiranja subjekta privatizacije broj R-14/06-OD od 17. januara 2006. godine.
Преузмите
Стечај

ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ВИСКОЗА АД-ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЛОЗОФАНА ЛОЗОФАН ЛОЗНИЦА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња пластичних маса у примарним облицима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива