Saopštenje sa 162 javne aukcije održane 26.01.2006. godine u Beogradu

26. јан. 2006.
Dana 26.01.2006. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju,
održana je 162. po redu javna aukcija na kojoj su prodata sledeća preduzeća:

 1. DOO CENTROKOTEKS, Beograd
  Početna cena: 13,749,000 | Prodajna cena: 146.000.000
  Kupac: Nektar D.O.O.
 2. DP TEHNIKA REGISTAR KASE, Beograd
  Početna cena: 1,858,000 | Prodajna cena: 6.700.000
  Kupac: Borisav Bojković
 3. AD CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE ,Novi Sad
  Početna cena: 12,853,000 | Prodajna cena: 196.000.000
  Kupac: Nikola Živanović
 4. UTP ZVEZDA , Brus
  Početna cena: 13,629,000 | Prodajna cena: 61.000.000
  Kupac: Dragiša Ilić
 5. DP ŽGP BEOGRAD , Beograd
  Početna cena: 15,051,000 | Prodajna cena: 15.051.000
  Kupac: Milanko Delić
 6. DP POLET, Novi Pazar
  Početna cena: 37,511,000 | Prodajna cena: 106.000.000
  Kupac: Tomislav Beloica konzorcijum
 7. AD INVEST-BIRO, Beograd
  Početna cena: 1,880,000 | Prodajna cena: 1.880.000
  Kupac: Lazar Pavlović
 8. DP PALATA JADRAN ,Beograd
  Početna cena: 890,000 | Prodajna cena: 890.000
  Kupac: Kristina Božić konzorcijum
 9. DOO ZASTAVAPROMET SOMBOR, Sombor
  Početna cena: 189,496,000 | Prodajna cena: 189.496.000
  Kupac: Srboeksport
 10. HUP BALKAN, Leskovac
  Početna cena: 77,285,000 | NEUSPEŠNA
 11. DOO HOD, Niš
  Početna cena: 7,013,000 | NEUSPEŠNA
 12. DP GRAFOS, Aleksandrovac
  Početna cena: 6,363,000Kupac: NEUSPEŠNA
 13. DP JUNIOR, Beograd
  Početna cena: 100,353,000 | ODLOŽENA ZA 28.02.2006.
 14. DP ZAJAČA, Loznica
  Početna cena: 48,681,000 | ODLOŽENA ZA 28.02.2006.
 15. DP TERMOMONTAŽA STAVITEL, Kovačica
  Početna cena: 481,000 Kupac: NEUSPEŠNA
 16. AD ŠUMADIJA, Gornji Milanovac
  Početna cena: 83,675,000 | NEUSPEŠNA
 17. DP FARMAKOOP, Šabac
  Početna cena: 1,702,000 | NEUSPEŠNA
 18. DP INEKS S.I.B. DOO, Beograd
  Početna cena: 2,449,000 | NEUSPEŠNA
 19. DOO ZASTAVAPROMET KRAGUJEVAC, Kragujevac
  Početna cena: 254,028,000 | ODLOŽENA ZA 28.02.2006.
 20. DOO LOLA PROGRES, Raška
  Početna cena: 71,276,000 | NEUSPEŠNA
 21. DP BOEKS, Bojnik
  Početna cena: 6,620,000 | NEUSPEŠNA
 22. DP KOVGRAP STAVITEL, Kovačica
  Početna cena: 2,634,000 | NEUSPEŠNA
 23. DP PUSTA REKA, Bojnik
  Početna cena: 30,728,000 | NEUSPEŠNA

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ПУСТА РЕКА, БОЈНИК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бојник

Делатност:

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ РЕГИСТАР КАСА ТЕХНИКА РЕГИСТАР КАСЕ ДОО, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Поправка рачунара и периферне опреме

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZRADU EKSERA I ŽIČANIH PROIZVODA BOEX ZVEČAN, KRALJA MILUTINA 52

Локација:

Бојник

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТ БИРО АД БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКО ИНСТАЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТАЖА-СТАВИТЕЛ КОВАЧИЦА, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 102

Локација:

Ковачица

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

Предузеће за угоститељство и туризам ШУМАДИЈА ДОО ГОРЊИМИЛАНОВАЦ

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА ПОЛЕТ НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ГРАФОС-АЛ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Локација:

Александровац

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ ЈУНИОР ДОО БРУС

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ХОД ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња обуће

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ КОВГРАП-СТАВИТЕЛ КОВАЧИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ПАЛАТА ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Услуге одржавања објеката

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАРМАКООП ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шабац

Делатност:

Узгој свиња

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЦЕНТРОКОТЕКС БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико пићима

Стечај

ЛОЛА ПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАШКА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња машина за обраду метала

Акционарски фонд

ЖГП ГП Београд Друштво са ограниченом одговорношћу Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња мостова и тунела

Стечај

Акционарско друштво бродоградилиште САВА - у стачају

Локација:

Мачванска Митровица

Делатност:

Изградња бродова и пловних објеката

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива