Rangirane ponude za DPP "JEDINSTVO", Apatin

03. нов. 2005.
Na drugoj sednici Tenderske komisije održanoj 31.10.2005. godine, Tenderska komisija je sa dva glasa za i dva uzdržana, odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je preduzeće "Delta M" d.o.o, Beograd proglašen za prvorangiranog ponuđača, dok je konzorcijum "MK Commerce" d.o.o, Novi Sad i "Agroreforma" d.o.o, Beograd proglašen za drugorangiranog ponuđača, a konzorcijum "Hungária Közraktározási Rt & Szegedi Paprika Füszer – és Konzervgyártó Rt", Mađarska za trećerangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala preduzeća DPP "Jedinstvo", Apatin na akcije podneli su:
1. Konzorcijum "Hungária Közraktározási Rt & Szegedi Paprika Füszer – és Konzervgyártó Rt", Mađarska
2. "Kermes Limited", Britanska Devičanska ostrva
3. "Delta M" d.o.o., Beograd
4. Konzorcijum "MK Commerce" d.o.o, Novi Sad i "Agroreforma" d.o.o, Beograd

Ponuda "Kermes Limited", Britanska Devičanska ostrva je na prvoj sednici Tenderske komisije proglašena nepotpunom i nije bila predmet javnog otvaranja, ocene i rangiranja.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, "Delta M" d.o.o, Beograd su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od EUR 12.600.000
2. Investicioni program u vrednosti od EUR 4.548.160
3. Prvorangirani ponuđač je bezuslovno prihvatio sve minimalne zahteve socijalnog programa.

Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i "Delta M" d.o.o, Beograd ulaze u period pregovora oko definisanja detalja kupoprodajnog Ugovora. Ukoliko pregovori budu uspešno okončani, Agencija za privatizaciju će potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana početka pregovora.


Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije :
• Goran Živkov, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
• dr. Đuro Đapić, direktor DPP "Jedinstvo" Apatin na akcije, predstavnik subjekta privatizacije;

v) članovi:
• Dragica Gladović, savetnik u Ministarstvu privrede, predstavnik iz reda republičkih organa;
• Vojislav Popović, rukovodilac RJ "Ribnjak" u DPP "Jedinstvo" Apatin na akcije, predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije;
Акционарски фонд

ЈЕДИНСТВО ДОО АПАТИН

Локација:

Апатин

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива