Produženje rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 76,9% ukupnog registrovanog kapitala: Društvenog preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "TRAYAL KORPORACIJA"-Kruševac

28. окт. 2005.

Šifra tendera: TRAYAL 09/05

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01, 18/03 i 45/05) kao i tačaka 5. i 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 76,9% ukupnog kapitala preduzeća, "TRAYAL KORPORACIJA"-Kruševac, objavljenog u listu "Politika" 15. septembra 2005. godine ("Javni poziv"), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija”) objavljuje:

Produženje rokova iz Javnog poziva
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 76,9% ukupnog registrovanog kapitala:
Društvenog preduzeća za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda
"TRAYAL KORPORACIJA"-Kruševac,
(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije")
Šifra tendera: TRAYAL 09/05


Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala Subjekta privatizacije na sledeći način:
 1. Menja se rok iz tačke 5. Javnog poziva, tako što se rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije, produžava i traje do 11. novembra 2005. godine, do 17 časova (po beogradskom vremenu).
 2. Menja se rok iz tačke 6. Javnog poziva, tako što se rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu kapitala produžava i traje do 14. decembra 2005. godine do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_393_jp.pdf
 4. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom kontaktirati Savetnika, na dole navedenu adresu:
  CES Mecon d.o.o
  Danijelova 12-16
  11 000 Beograd
  Srbija i Crna Gora
  Dušan Nikezić i Dragica Lovreta
  Tel: +381 (0)11 3090 800
  Faks:+381 (0)11 3090 839
  Email: dragica.lovreta@cesmecon.com
  Email: dusan.nikezic@cesmecon.com
TRAYAL KORPORACIJA
Стечај

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GUMARSKIH I HEMIJSKIH PROIZVODA TRAYAL KORPORACIJA AD, KRUŠEVAC

Локација:

Београд

Делатност:

Производња гума за возила, протектирање гума за возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива