Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 17.11.2005. u Beogradu

14. окт. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Ugostiteljsko turističko društveno preduzeće BANAT sa p.o., KOVAČICA
 2. Društveno preduzeće INŽENjERING-PROMET, ZRENjANIN
 3. BIGZ-Grafičko preduzeće, BEOGRAD
 4. Društveno zanatsko firmopisačko preduzeće ABC, BEOGRAD
 5. Vunarski institut VUNIL, LESKOVAC
 6. Društveno preduzeće za usluge MONTER, SOKOBANjA
 7. DP za usluge špedicije, prevoza u drumskom teretnom saobraćaju, trgovine na veliko i malo, posredovanje, uvoza i izvoza KUČAJ ŠPED, ZAJEČAR
 8. Trgovinsko preduzeće na promet na veliko i malo CRVENA ZASTAVA sa p.o., VRNjAČKA BANjA
 9. Preduzeće za izradu i promet naočara za korekciju vida OČNA OPTIKA DOO u društvenoj svojini, NIŠ
 10. Preduzeće za trgovinske i druge poslove METALOTEHNA TREJD D.O.O., BEOGRAD
 11. Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu, projektovanje, inženjering i usluge DOMA-IMPEKS, BEOGRAD
 12. Društveno preduzeće GEOSONDAPROJEKT za studije, projektovanje i inženjering, BEOGRAD
Преузмите
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ БАНАТ, КОВАЧИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковачица

Делатност:

Услуге припремања и послуживања пића

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ИНЖЕЊЕРИНГ-ПРОМЕТ ЗРЕЊАНИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Посредовање у продаји разноврсних производа

Акционарски фонд

БИГЗ 1831 АД, БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Штампање новина

Архива

ЗАНАТСКО ФИРМОПИСАЧКО ДРУШТВО АБЦ ДОО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВУНАРСКИ ИНСТИТУТ ВУНИЛ, ЛЕСКОВАЦ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Техничко испитивање и анализе

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ МОНТЕР СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Сокобања

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦИЈЕ ЗА УСЛУГЕ ШПЕДИЦИЈЕ, ПРЕВОЗА РОБЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ, ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО, УВОЗ И ИЗВОЗ КУЧАЈШПЕД ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Друмски превоз терета

Архива

ЦРВЕНА ЗАСТАВА АД ВРЊАЧКА БАЊА

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ И ПРОМЕТ НАОЧАРА ЗА КОРЕКЦИЈУ ВИДА ОЧНА ОПТИКА НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНСКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ МЕТАЛОТЕХНА ТРАДЕ БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Архива

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU INŽENJERING I USLUGE DOMA IMPEX DOO BEOGRAD (PALILULA) - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива