Odluku o restrukturiranju

07. окт. 2005.
Agencija za privatizaciju na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004), a u vezi sa članom 19. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 45/2005) 03.10.2005 godine, donela je
Odluku o restrukturiranju

 1. POKREĆE SE RESTRUKTURIRANjE subjekta privatizacije Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju energije i fluida i pružanje usluga "Energetika" Kragujevac, Trg Topolivaca br. 4, 34 000 Kragujevac.
 2. Postupak restrukturiranja subjekta privatizacije iz tačke 1. ove odluke sprovodi se:
  • statusnim promenama, promenama pravne forme, promenama u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacionim promenama;
  • otpisom glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično;
  • otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije
  • drugim promenama koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine

 3. POZIVAJU SE državni poverioci subjekta privatizacije i to: javna preduzeća, Poreska uprava, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republička direkcija za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, drugi republički organi i organizacije kao i Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da, u skladu sa članom 20a Zakona o privatizaciji, prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembar 2004. godine prema subjektu privatizacije u roku od 15 dana od dana objavljivanja ove odluke u dnevnom listu "Politika", na adresu subjekta privatizacije iz tačke 1. dispozitiva.
 4. Pravo da prijave potraživanje prema subjektu privatizacije imaju i ostali poverioci u skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o privatizaciji.


OBRAZLOŽENjE

Odredbom člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju propisano je da Agencija, u obavljanju poslova sprovođenja postupka privatizacije, sprovodi restrukturiranje ili upućuje zahtev nadležnom organu da sprovede restrukturiranje u postupku privatizacije ako proceni, u skladu sa članom 19. Zakona o privatizaciji, da kapital odnosno imovina subjekta privatizacije ne mogu biti prodati metodom javnog tendera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.
Restrukturiranje u postupku privatizacije, polazeći od člana 19. stav 2. Zakona o privatizaciji podrazumeva promene koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća, koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala i imovine, a naročito: statusne promene, promene pravne forme, promene u unutrašnjoj organizaciji i drugim organizacione promene; otpis glavnice duga, pripadajućih kamata ili drugih potraživanja, u celini ili delimično; otpuštanje duga u celini ili delimično radi namirivanja poverilaca iz sredstava ostvarenih od prodaje kapitala ili imovine subjekta privatizacije.
Imajući u vidu da je Agencija za privatizaciju, polazeći od pomenutih zakonskih propisa, u konkretnom slučaju utvrdila da postupak privatizacije ne može biti sproveden u postojećem statusnom, odnosno organizacionom obliku i sa postojećom strukturom kapitala i evidentiranom visinom obaveza preduzeća, pokrenula je postupak restrukturiranja donošenjem odluke o restrukturiranju.
Приватизација

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕНЕРГИЈЕ И ФЛУИДА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Снабдевање паром и климатизација

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива