Izmenu uslova i produženje rokova iz javnog poziva za učešce na javnom tenderu

15. јун. 2005.

Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 18/2003), kao i tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 07. maja 2005. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje:

IZMENE JAVNOG POZIVA


za učešće na javnom tenderu radi prodaje 82,00% ukupnog kapitala preduzeća:

RTB Bor-Grupa d.o.o. Bor
IPM d.o.o.Majdanpek Šaška b.b.


(u daljem tekstu: "Subjekt privatizacije”)
Šifra tendera: IPM05/05

 1. Agencija obaveštava sve zainteresovane učesnike o izmenama rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala Subjekta privatizacije na sledeći način:
 2. Menja se rok iz tačke 5. Javnog poziva, tako što je rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije 01. avgust 2005. godine.
 3. Menja se rok iz tačke 6. Javnog poziva, tako što je rok za dostavljanje obavezujućih ponuda za kupovinu kapitala koji je predmet prodaje 05. septembar 2005. godine do 17 časova po beogradskom vremenu.
 4. Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi:
  http://www.priv.rs/pregled_preduzeca/pdf/teaser_10587.pdf
 5. Za sva pitanja u vezi sa produženjem rokova i uslova iz ove Izmene Javnog poziva kontaktirati savetnika, SEECAP d.o.o. Beograd, imenovanog od strane Agencije:

  Savetnik:
  Zoran Mitić
  SEECAP d.o.o.
  Maršala Birjuzova 22
  11000 Beograd, SCG
  Tel: +381 (0)11 328 3100
  Faks:+381 (0)11 328 3101
  E-mail: office@seecap.com

  Agencija za privatizaciju::
  Jovan Ilijić
  Agencija za privatizaciju
  Terazije 23
  11000 Beograd, SCG
  Tel: 381 (0)11 3020 847
  Faks: +381 (0)11 3020 816
  E-mail: jilijic@priv.yu
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива