Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 26.04.2005. u Beogradu

01. апр. 2005.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:

 1. Društveno preduzeće prometa i prerade sekundarnih sirovina LIVAC sa p.o., RAŽANj
 2. Društveno trgovinsko preduzeće 8. NOVEMBAR, LEBANE
 3. INDUSTRIJSKI KOMBINAT - GUČA, GUČA
 4. Društveno preduzeće NOVOGRADNjA, VRANjE
 5. Preduzeće za izgradnju i montažu energetskih i industrijskih postrojenja, izgradnju objekata visokogradnje, instalacione i završne radove u građevinarstvu, transport robe, projektovanje i inženjering TEHNOUNIT, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za trgovinu i usluge CENTROUNIJA, BEOGRAD
 7. KOOPERATIVA proizvodnja, spoljna i unutrašnja trgovina A.D., BEOGRAD
 8. Fabrika hartije BOŽO TOMIĆ, ČAČAK
 9. Društveno uslužno preduzeće ČISTOĆA, UŽICE
 10. Društveno preduzeće konfekcije KLUZ-SREM, RUMA
 11. Društveno preduzeće za promet robe na malo i veliko 4.JULI, BOJNIK
 12. Preduzeće Livnica sivog liva MIP-LIVNICA d.o.o., ĆUPRIJA
 13. Društveno preduzeće za proizvodnju građevinskog materijala MERMER, ŽAGUBICA
 14. Društveno preduzeće za hidrauliku,inženjering,projektovanje i održavanje MINEL HIPO 7, BEOGRAD
 15. Rudnik azbesta KORLAĆE društveno preduzeće, BRVENIK
 16. Preduzeće za proizvodnju, montažu, remont i održavanje liftova KOSMAJ, BEOGRAD
 17. Preduzeće za geodetske i inženjering poslove GEODETSKI BIRO, NIŠ
 18. Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje Juginus, BEOGRAD
 19. Društveno preduzeće mlin BUDUĆNOST za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda, TITEL
 20. Mešovito preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu RAPID DOO, BEOGRAD
Преузмите
Архива

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ХРАНОМ, ПИЋИМА И ДУВАНОМ ЛИВАЦ ДОО, КРУШЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Архива

ПОЉОПРИВРЕДНО ТРГОВИНСКИ КОМБИНАТ 8. НОВЕМБАР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕБАНЕ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Лебане

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ - ГУЧА

Локација:

Гуча

Делатност:

Ливење гвожђа

Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ НОВОГРАДЊА, ВРАЊЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врање

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА,ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ,ИНСТАЛАЦИОНЕ И ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ,ТРАНСПОРТ РОБЕ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТЕХНОУНИТ ДП БЕОГРАД,ЈАШЕ ИГЊАТОВИЋА 14 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЦЕНТРОУНИЈА БОРЧА

Локација:

Београд

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Архива

ЦООПЕРАТИВА ПРОИЗВОДЊА, СПОЉНА И УНУТРАШЊА ТРГОВИНА АД БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Стечај

УСЛУЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА АД УЖИЦЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 5 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Услуге редовног чишћења зграда

КЛУЗ-СРЕМ АД РУМА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

КОНФЕКЦИЈА КЛУЗ-СРЕМ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РУМА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ РОБЕ НА МАЛО И ВЕЛИКО 4. ЈУЛИ АД БОЈНИК, ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋА 21

Локација:

Бојник

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Архива

ЛИВНИЦА СИВОГ ЛИВА МИП-ЛИВНИЦА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЋУПРИЈА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Ливење гвожђа

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕРМЕР, ЖАГУБИЦА - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Жагубица

Делатност:

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ХИДРАУЛИКУ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ МИНЕЛ ХИПО 7 ДОО, БЕОГРАД (РАКОВИЦА)

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РУДНИК КОРЛАЋЕ АД БРВЕНИК

Локација:

Брвеник

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОНТАЖУ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА КОСМАЈ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВЕ ГЕОДЕТСКИ БИРО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива