Pokretanje postupka restrukturiranja "Industrija mašina i traktora a.d.Beograd "u restrukturiranju"

30. јун. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka restrukturiranja broj R-20/04-OD od 23.06.2004. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja
Subjekta privatizacije "Industrija mašina i traktora a.d.Beograd " "u restrukturiranju"
11000 Beograd


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije "Industrija mašina i traktora a.d Beograd", 11000 Beograd, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: "Industrija mašina i traktora a.d. Beograd"
  2. sedište i adresa: Tošin bunar 268, Novi Beograd
  3. matični broj: 17149113
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja traktora za poljoprivredu, 29310
  5. ime i prezime direktora: Vidan Đoković
  6. oblik organizovanja: akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel: +381 11-150-747 i faks: +381 11-153-576
  8. broj žiro računa: 205-24352-37, Komercijalna banka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način i propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica, sa stanjem na dan objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS. Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Radomir Beloševac, lice za prijem i kontakt, "Industrija mašina i traktora a.d. Beograd",Beograd, radnim danom od 8:00 do 15:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku RS.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД
Стечај

Индустрија мотора Раковица ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива