Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 27.07.2004. u Beogradu

25. јун. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
 1. Društveno preduzeće valjevska industija kože, krzna, konfekcije i galanterija VIK sa p.o., VALjEVO
 2. Preduzeće za klimatizaciju, ventilaciju i centralno grejanje MIP-GREJANjE doo, ĆUPRIJA
 3. Društveno preduzeće za prikazivanje filmova, kulturu, prosvetu i umetnost ART, UŽICE
 4. ENTES - društveno preduzeće za proizvodnju, promet, uvoz - izvoz, zastupanje i transport, VRDNIK
 5. Društveno preduzeće za razvojno istraživačke usluge VOJVODINAINVEST, NOVI SAD
 6. Grafičko društveno preduzeće GRAFIKA, TITEL
 7. Društveno preduzeće UKRAS, KIKINDA
 8. Društveno preduzeće INŽENjERING, ČAČAK
 9. Društveno preduzeće DRVOPRODUKT, KRUPANj
 10. Društveno preduzeće za pružanje frizerskih i drugih usluga DALIA, SREMSKA MITROVICA
 11. Društveno preduzeće za promet DRINA, LOZNICA
 12. Akcionarsko društvo INOKS industrija nerđajuće opreme i armature, NOVI SAD
Преузмите

ВАЉЕВСКА ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, КРЗНА, КОНФЕКЦИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ ВИК АД, ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња производа од крзна

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ, ВЕНТИЛАЦИЈУ И ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ МИП-ГРЕЈАЊЕ ДП ЋУПРИЈА, БРАЋЕ НЕШИЋ 55 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ћуприја

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА, КУЛТУРУ, ПРОСВЕТУ И УМЕТНОСТ АРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ УЖИЦЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

ЕНТЕС ЕКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ВРДНИК

Локација:

Врдник

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

Архива

ВОЈВОДИНАИНВЕСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНЕ УСЛУГЕ, НОВИ САД - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Архива

Друштво са ограниченом одговорношћу ИНЖЕЊЕРИНГ Чачак

Локација:

Чачак

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

ДРВОПРОДУКТ - РАДИЋ АД КРУПАЊ, ВЛАДЕ ЗЕЧЕВИЋА 154 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крупањ

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Архива

ДАЛИЈА ДОО СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА 14 - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива