Produženje roka iz javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala preduzeća Sever Holding International a.d Subotica

27. феб. 2004.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001 i 18/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

PRODUŽENjE ROKA IZ JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu radi prodaje kapitala (privatizacije) preduzeća

Sever Holding International a.d Subotica
Šifra tendera: SEV01/041. Polazeći od ovlašćenja iz tačke 8 Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnim listu "Politika" 31. decembra 2003. godine, Agencija za privatizaciju obaveštava potencijalne učesnike o produženju roka za podnošenje ponuda na javnom tenderu za prodaju kapitala preduzeća Sever Holding International a.d Subotica.
2. Novi rok za dostavljanje ponuda iz tačke 7 Javnog poziva za kupovinu kapitala je petak, 2. april 2004. godine, do 17:00 časova (po beogradskom vremenu).
3. Svi ostale tačke iz Javnog Poziva ostaju nepromenjene uključujući i pravo na izmene uslova i rokova iz Javnog Poziva ukoliko to bude potrebno.
4. Za sva pitanja u vezi sa produženjem roka iz ovog javnog poziva, neophodno je kontaktirati savetnika na navedene adrese:


Mr. Guillaume Collard
Tel.: + 33 1 42 14 42 09
Fax.: + 33 1 42 14 34 64
e-mail: gilles.de-gasquet@sgcib.com

Mr. Gilles de Gasquet
Tel.: + 33 1 42 13 79 40
Fax.: + 33 1 42 14 34 64
e-mail: guillaume.collard@sgcib.com Преузмите
Акционарски фонд

АТБ СЕВЕР ДОО, СУБОТИЦА

Локација:

Суботица

Делатност:

Производња електромотора, генератора и трансформатора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива