Pokretanje postupka restrukturiranja Društvenog preduzeća "ŠEĆERANA" Šabac

22. јан. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja "ŠEĆERANE" Šabac, Industrijska zona bb, broj R-27/04-ED od 16. januara 2004. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Društvenog preduzeća "ŠEĆERANA" Šabac


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Društvenog preduzeća "ŠEĆERANA" Šabac, Industrijska zona bb, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: Društveno preduzeće "ŠEĆERANA" Šabac
  2. sedište i adresa: 15000 Šabac, Industrijska zona bb
  3. matični broj: 7261080
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja šećera, 15830
  5. ime i prezime direktora: Radenka Mirtović-Šašić
  6. oblik organizovanja: društveno preduzeće
  7. telefon i faks: 015/322-881 i 321-93, faks 015/321-916
  8. broj žiro računa: 180-0168870101060-76, Jubanka AD Beograd, Srpskih vladara 11

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Mariji Lončar, na adresu: DP "ŠEĆERANA", 15000 Šabac, Industrijska br. 70, radnim danom od 08:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
Стечај

ШЕЋЕРАНА ДОО ШАБАЦ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива