Pokretanje postupka restrukturiranja Industrija mesa i konzervi "29.novembar" a.d. "u restrukturiranju", Subotica

12. јан. 2004.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 1/02), a u vezi sa Odlukom o restrukturiranju broj: R-65/03-ED, od 11.11.2003. godine, Agencija za privatizaciju.

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Subjekta privatizacije Industrija mesa i konzervi "29.novembar" a.d.
"u restrukturiranju",
Subotica 24000, ulica Tolminska 35.


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Subjekta privatizacije Industrija mesa i konzervi "29.novembar" a.d. Subotica 24000, ulica Tolminska 35, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.

 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: Industrija mesa i konzervi "29. novembar" a.d.
  2. sedište i adresa: Subotica 24000, ulica Tolminska 35.
  3. matični broj: 08048754
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja i obrada životinjskog mesa, 15110
  5. ime i prezime direktora: Bogdan Jovanović
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: tel: 024/566-566, i faks: 024/566-368
  8. broj žiro računa: 3551–0000001014996-67 Vojvođanska banka a.d., filijala Subotica

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja, na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica.
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu: Bogdan Jovanović, gen.dir., Industrija mesa i konzervi "29. novembar" a.d., 24000 Subotica, ul. Tolminska 35, radnim danom od 07:00 do 14:00 časova ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom glasniku Republike Srbije.
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način ne mogu se namiriti.
Преузмите
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива