Ispravka Javnog poziva za učešće na javnim aukcijama objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 28.11.2003.

02. дец. 2003.
Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom utvrđeno je da se u tekstu Javnog poziva za učešće na javnim aukcijama koji je objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 28.11.2003. godine, potkrala greška, pa se daje:

Ispravka Javnog poziva za učešće na javnim aukcijama


U javnom pozivu, u delu koji se odnosi na Osnovne podatke o subjektu privatizacije za Specijalizovano preduzeće za opremanje i snabdevanje ugostiteljstva i trgovine, akcionarsko društvo JUGOBIRO, BEOGRAD, umesto podataka koji su objavljeni, treba da stoje sledeći podaci: Преузмите
Архива

Специјализовано предузеће за опремање и снабдевање угоститељства и трговине, акционарско друштво ЈУГОБИРО

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива