Pokretanje postupka restrukturiranja Holding kompanija VISKOZA, Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka, 15314 Krupanj, Vlade Zečevića br. 67

21. окт. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja Holding kompanije VISKOZA Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka, iz Krupnja broj R-55/03-OD donete dana 06.10.2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

Holdng kompanija VISKOZA, Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka
15314 Krupanj, Vlade Zečevića br. 67


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja Holding kompanije VISKOZA, Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka, 15314 Krupanj, Vlade Zečevića br. 67, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: Holdng kompanija VISKOZA, Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka
  2. sedište i adresa: 15314 Krupanj, Vlade Zečevića br. 67
  3. matični broj: 17010867
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 40217240
  5. ime i prezime direktora: Marko Mitrović
  6. oblik organizovanja: Akcionarsko društvo
  7. telefon i faks: 015/ 681 178, 015/ 681 248
  8. broj žiro računa: 160-11525-33, Delta Banka AD

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
  Prijava potraživanja dostavlja se na adresu Marko Mitrović, direktor, Holding kompanija VISKOZA,Akcionarsko društvo za proizvodnju tekstila i konfekcije Krupanjka, 15314 Krupanj, Vlade Zečevića br. 67, radnim danom od 8:00 do 14:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnom listu "Politika".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
Стечај

Холдинг компанија мешовите својине индустрија вискозних производа и целулозе ВИСКОЗА АД ЛОЗНИЦА - МУ СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива