Потписан Уговор о продаји капитала АГЕР ДОО ЂАЛА, Ђала

11. апр. 2024.

Потписан Уговор о продаји капитала
АГЕР ДОО ЂАЛА, Ђала

Шифра поступка: ЈП 7/23

Дана 27. децембра 2023. године, Министарство привреде је објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта приватизације АГЕР ДОО ЂАЛА, Ђала, МБ: 20660295, шифра поступка: ЈП 7/23, у дневним новинама „Новости“ и на интернет страници Министарства привреде.

Предмет продаје чиниo je удео од 100% у власништву Републике Србије, који представља 8,98% укупног капитала Субјекта приватизације.

Почетна цена за продају капитала износила је 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 197.943,26 евра.

Рок за доставу захтева за откуп Продајне документације био је 12. јануар 2024. године до 15:00 часова, док је рок за доставу пријава за учешће у поступку био 29. јануар 2024. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

До истека рока за подношење Пријава поднета је једна Пријава од стране јединог учесника у Поступку, друштва ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН Акционарско друштво, Сента, МБ: 08042586.

Одлуком од 25. марта 2024. године, Министарство привреде је учесника ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН Акционарско друштво, Сента, прогласило за Купца.

Уговор о продаји капитала АГЕР ДОО ЂАЛА, Ђала, потписан је 11. априла 2024. године, између Министарства привреде и ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН Акционарско друштво, Сента, по продајној цени у износу од 197.943,26 еврa, и оверен истог дана пред Јавним бележником Марком Дуловићем из Београда, Савски венац, под бројем УОП-Т: 63-2024.

Пре закључења уговора о продаји предметног капитала са проглашеним купцeм, Министарство привреде је прибавило, у складу са Законом о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и Уредбом о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 112/14, 61/15, 12/16 и 68/17), мишљење Министарства финансија - Управе за спречавање прања новца о непостојању сметњи на страни купца за закључење Уговора.

Контрола

АГЕР ДОО ЂАЛА

Локација:

Ђала

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива