JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

31. јан. 2024.

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА У ВЛАСНИШТВУ АКЦИОНАРСКОГ ФОНДА

 

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник Републике Србије“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015) (у даљем: Закон), Уредбе о поступку и начину продаје удела и акција у власништву Акционарског фонда, Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник Републике Србије“, бр. 33/2017) (у даљем тексту: Уредба) и Одлукe Савета Акционарског фонда, Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала у власништву Акционарског фонда у следећем привредном друштву:

 

Назив правног лицa

Мултимедијални центар

''МР КВАРТ'' д.о.о. Краљево

Матични број

17431986

Делатност

Делатност приказивања кинематографских дела

Адреса правног лица

Цара Лазара бр. 34, Краљево

Предмет продаје

 

Удео у власништву Акционарског фонда који преставља 22,269% укупно регистрованог капитала

Минимална цена за предмет продаје

(у дин.)

25.000.000,00

Шифра продаје

АФ 2024-01

Депозит за учешће

(у дин.)

12.500.000,00

Накнада за откуп продајне документације

(у дин.)

20.000

 

 

Заинтересована лица су дужна да откупе продајну документацију. Захтев се подноси Министарству у писаној форми, поштом на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације“ уз навођење Шифре продаје, најкасније до 14. фебруара 2024. године до 15:00 часова.

 

Захтев мора садржати контакт податке подносиоца Захтева (име и презиме/пун назив, адресу, ЈМБГ/матични број, e-mail адресу/телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

По пријему уредног Захтева, подносиоцу захтева или овлашћеном лицу подносиоца Захтева, биће испостављена инструкција за уплату накнаде.

Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси Теразије бр. 23, Београд, IV спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

Продајну документацију чине:

  • Документација и информације о предмету продаје

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Образац понуде

  • Нацрт Уговора о продаји

  • Упутство за понуђаче.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЈЕ 21. ФЕБРУАР 2024. ГОДИНЕ ДО 15:00 часова. Пријава се доставља Министарству привреде, на адресу Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Република Србија, у складу са Упутством за понуђаче.

 

Отварање Главног коверта и Коверта са ознаком: „Подаци о понуђачу“ одржаће се 26. фебруара 2024. године у просторијама Министарства, на адреси: Теразије бр. 23, IV спрат, Београд, у 12:00 часова.

 

Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

 

Средство плаћања у Поступку је у домаћој валути. Проглашени купац у Поступку продајну цену плаћа одједном.

Депозит за учешће износи 50% минималне цене и уплаћује се у готовом новцу. Враћање депозита је прописано Уредбом и Упутством за понуђаче, а учесник Поступка потписом Пријаве потврђује да је упознат са одредбама Уредбе и Упутства за понуђаче у вези са враћањем депозита.

У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале. Министарство ће поништити Јавни позив у целости или за појединачна привредна друштва чији капитал је предмет продаје, у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 

 

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати Мишу Петровића тел. 011/3020-835, е-mail адреса misa.petrovic@privreda.gov.rs или Маријану Ђаковић тел. 011/3020-834, е-mail адреса: marijana.djakovic@privreda.gov.rs

Акционарски фонд

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР МР КВАРТ ДОО, КРАЉЕВО

Локација:

Краљево

Делатност:

Делатност приказивања кинематографских дела

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива