JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АГЕР ДОО ЂАЛА, ЂАЛА

27. дец. 2023.

На основу члана 26. Закона о приватизацији („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 - Аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем („Сл. гласник РС“, бр. 122/14, 61/15, 12/16 и 68/17), Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) објављује:

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АГЕР ДОО ЂАЛА, ЂАЛА, МБ: 20660295

Шифра поступка: ЈП 7/23

Министарство позива сва заинтересована лица за учешће у поступку приватизације субјекта приватизације АГЕР ДОО ЂАЛА, Ђала, МБ: 20660295 (у даљем тексту: Субјект приватизације) моделом продаје капитала, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем (у даљем тексту: Поступак), да поднесу своје пријаве за учешће у Поступку (у даљем тексту: Пријава).

 1. Квалификациони услови за учешће у Поступку

 2. Право на учешће у Поступку имају домаћа и страна, физичка и правна лица.

 3. Подаци о Субјекту приватизације

 4. Пословно име:

  АГЕР ДОО ЂАЛА

  Седиште:

  Светог Саве бб, Ђала

  Матични број:

  20660295

  Назив делатности:

  Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, шифра делатности 0111

   

  Структура капитала (АПР):

  Укупан регистровани капитал исказан је у уделима и има следећу структуру:

  1. Република Србија - Влада - удео 8,98%

  2. ЖИТОПРОМЕТ-МЛИН акционарско друштво, Сента - удео 91,02%

   

   

  Основни капитал (АПР):

  Уписан/уплаћен новчани капитал:

  52.044,60 РСД на дан 24.6.2010. године

   

  Уписан/унет неновчани капитал:

  156.669.323,60 РСД на дан 15.6.2010. године (непокретности и покретне ствари)

 5. Опис и вредност предмета продаје

 6. Предмет продаје је удео од 100% у власништву Републике Србије, који представља 8,98% укупног капитала Субјекта приватизације.

  Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала Субјекта приватизације, на дан 31. децембар 2022. године, износи: 2.204.267,90 ЕУР.

 7. Почетна цена

 8. Почетна цена за продају предмета продаје износи 100% процењене вредности капитала Субјекта приватизације на дан 31. децембар 2022. године, који се нуди на продају, односно 197.943,26 ЕУР.

  Средства плаћања су евро (ЕУР) или динар (РСД) - противвредност обрачуната по средњем курсу за евро Народне банке Србије, на дан плаћања.

  Проглашени купац продајну цену плаћа одједном.

 9. Рок и начин подношења пријаве у Поступку

 10. Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 29. јануара 2024. године до 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Пријава се подноси у оквиру затвореног коверта, заједно са понудом, све у складу и на начин дефинисан Упутством за понуђаче.

  Само благовремене и потпуне пријаве ће бити разматране.

 11. Откуп продајне документације

 12. Продајну документацију чине:

  • Уговор о чувању поверљивих података
  • Приватизациона документација

  • Упутство за понуђаче

  • Образац пријаве за учествовање у Поступку

  • Нацрт Уговора о продаји.

  Продајна документација ће бити доступна од 29. децембра 2023. године.

  Накнада за откуп Продајне документације износи 100.000,00 РСД.

  Захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) се подноси Министарству у писаној форми поштом на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Република Србија и/или електронском поштом (e-mail) на адресе dejana.perovic@privreda.gov.rs и sanja.grubic@privreda.gov.rs са јасном назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: ЈП 7/23”, најкасније до 12. јануара 2024. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Захтев мора садржати све контакт податке подносиоца Захтева (пун назив, адреса, матични број, ПИБ, e-mail адреса и контакт телефон), а у противном ће се сматрати неуредним и Министарство на исти неће одговорити.

  По пријему уредног Захтева, овлашћеном лицу подносиоца Захтева биће испостављена електронском поштом инструкција за уплату накнаде за откуп Продајне документације и биће му упућен на потпис Уговор о чувању поверљивих података.

  Након уплате накнаде за откуп Продајне документације, достављања Министарству уредно потписаног Уговора о чувању поверљивих података и доказа о овлашћењу за лице које је потписало Уговор о чувању поверљивих података, заинтересована лица могу преузети Продајну документацију у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, I спрат, сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова или захтевати достављање документације путем поште или електронске поште на адресу из Захтева. Министарство не сноси одговорност у случају губитка или закашњења при достављању било ког документа.

 13. Износ и начин уплате депозита

 14. Сва заинтересована лица дужна су да уплате депозит за учешће у Поступку у износу од 19.794,32 ЕУР или у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу НБС-а на дан плаћања, а све на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

  Депозит се може уплатити у готовом новцу или полагањем првокласне банкарске гаранције.

  На износ депозита се не обрачунава камата.

 15. Обилазак Субјекта приватизације

 16. Сва заинтересована лица могу да, по преузимању Продајне документације, а до истека рока за подношење пријаве, закажу посету Субјекту приватизације у циљу прегледа имовине и пословних књига Субјекта приватизације, као и обављања интервјуа са руководством, на начин како је предвиђено Упутством за понуђаче.

 17. Датум, време и место отварања пријава

 18. Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се 31. јануара 2024. године у просторијама Министарства, на адреси: Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, у 10:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

  Право да присуствују имају сви учесници, њихови заступници или пуномоћници.

  Коверат са ознаком „Понуда“ отвара се само уколико Комисија одобри пријаву за учешће.

  Учесник чија пријава је одобрена дужан је да присуствује отварању Коверта са ознаком „Понуда“. У супротном, сматраће се да је одустао од своје понуде и губи право на враћање депозита.

 19. Измене Јавног позива

 20. У случају потребе Министарство задржава право да у било ком тренутку измени све или поједине елементе из овог јавног позива и не сноси било какву одговорност за евентуалне трошкове или штете које су такве измене проузроковале.

  Министарство ће поништи Јавни позив за учешће у Поступку у случају сазнања за околности које у потпуности онемогућавају спровођење Поступка.

 21. Остали подаци од значаја за спровођење Поступка

За сва питања у вези са Јавним позивом, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица на српском или енглеском језику:

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Дејана Перовић

тел: +381 11 3642 725

E-mail: dejana.perovic@privreda.gov.rs

Министарство привреде

Република Србија

Кнеза Милоша бр. 20

11000 Београд

 

Сања Грубић

тел: +381 11 3642 977

E-mail: sanja.grubic@privreda.gov.rs

Контрола

АГЕР ДОО ЂАЛА

Локација:

Ђала

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива