Обавештавамо све заинтересоване да ће Министарство привреде испоставити налоге за продају акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање следећег издаваоца хартија од вредности: АД Југословенски фонд за жита Београд

01. дец. 2021.

У складу са Закључком Владе 05 Број: 023-2391/2019 од 14. марта 2019. године и Одлукoм о посредовању Министарства привреде у продаји акција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање које су пренете на основу Закона о својинској трансформацији 08/2 број 022-1-1/12 од 29. марта 2019. године, Министарство привреде продаје акције које су овом фонду пренете по основу Закона о својинској трансформацији.

С тим у вези,

О б а в е ш т а в а м о

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налоге за продају акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

АД Југословенски фонд за жита Београд

Матични број:

07051905

Назив делатности:

Гајење јабучастог и коштичавог воћа

Предмет продаје:

146 акција у власништву Републичког фонда за ПИО

(5,03101% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSJUFOE67843

 

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива