Pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA-ELEKTROOPREMA, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električnih mašina i aparata, merne i regulacione opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju 11420 Smederevska Palanka, Indu

14. окт. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja restrukturiranja GOŠA Fabrike šinskih vozila, Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju putničkih i specijalnih vagona, iz Smederevske Palanke broj R-46/03-OD donete dana 09.10.2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

GOŠA-ELEKTROOPREMA, Društvo sa ograničenom odgovornošću
za proizvodnju električnih mašina i aparata, merne i regulacione
opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju
11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA ELEKTROOPREMA, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električnih mašina i aparata, merne i regulacione opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju, 11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70,radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: GOŠA ELEKTROOPREMA, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električnih mašina i aparata, merne i regulacione opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju
  2. sedište i adresa: 11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70
  3. matični broj: 07200480
  4. naziv i šifra delatnosti: Proizvodnja el. Mašina i aparata, merne i regulacione opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju, 35201
  5. ime i prezime direktora: Miroslav Krasić
  6. oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  7. telefon i faks: 026/ 321 946, 026/ 321 579
  8. broj žiro računa: 260-0106010010872-32, Prva preduzetanička banka

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".
  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Jasminki Rakić, na adresu: GOŠA ELEKTROOPREMA, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električnih mašina i aparata, merne i regulacione opreme za upravljanje i automatizaciju u industriji i saobraćaju, 11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnom listu "Politika".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива