Обавештавамо све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Динара а.д. Београд на Београдској берзи

03. дец. 2019.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015), Министарство привреде спроводи поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

ОБАВЕШТАВАМО

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Динара а.д. Београд на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ДИНАРА АД у мешовитој својини, за спољну и унутрашњу трговину и пословно - техничку сарадњу, Београд

Матични број:

07037384

Назив делатности:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Предмет продаје:   

 

3.514 акција у власништву Акционарског фонда (1,65712% од укупне емисије акција Издаваоца),

CFI код ESVUFR,

ISIN број RSDINAE68529

Акционарски фонд

ДИНАРА-АКЦИОНАРСКО ДРУШТВОУ МЕШОВИТОЈСВОЈИНИ, ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ СВОЈИНУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива