Трговање акцијама издаваоца Саобраћај и транспорт а.д. Зрењанин на Београдској берзи

29. нов. 2019.

На основу члана 12. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014 и 112/2015, Министарство привреде спроводи поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. С тим у вези,

 

ОБАВЕШТАВАМО

 

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама издаваоца Саобраћај и транспорт а.д. Зрењанин на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

Акционарско друрштво за превоз робе у друмском саобраћају САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ Зрењанин

Матични број:

08000859

Назив делатности:

Друмски превоз терета

Предмет продаје:    

 

595 акција у власништву Акционарског фонда (2,76513% од укупне емисије акција Издаваоца),

CFI код ESVUFR,

ISIN број RSSATRE18942

 

Акционарски фонд

Друштвено предузеће СИТ-САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Друмски превоз терета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива