Pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O.,

14. окт. 2003.
Na osnovu člana 7. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica ("Službeni glasnik RS" broj 1/02), a u vezi Odluke o pokretanju postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O iz Smederevske Palanke broj R-47/03-OD od 09. oktobra 2003. godine, Agencija za privatizaciju

OGLAŠAVA
Pokretanje postupka restrukturiranja

GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O.,
Smederevska Palanka, Industrijska br. 70


 1. Agencija za privatizaciju oglašava pokretanje postupka restrukturiranja GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O Smederevska Palanka, Industrijska br. 70, radi podnošenja dokaza o potraživanju pravnih i fizičkih lica prema preduzeću.
 2. Osnovni podaci o subjektu privatizacije su:
  1. firma subjekta: GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O.,
   Smederevska Palanka, Industrijska br. 70
  2. sedište i adresa: 11420 Smederevska Palanka, Industrijska br. 70
  3. matični broj: 7627343
  4. naziv i šifra delatnosti: Prerađivačka industrija, podgrupa: proizvodnja drugih mašina za specijalne namene,29560
  5. ime i prezime direktora:Tomislav Prvulović
  6. oblik organizovanja: Društvo sa ograničenom odgovornošću
  7. telefon i faks :026/321 022, 026/314-860
  8. broj žiro računa: 355-1024570-57, Vojvođanska banka a.d. Beograd, Filijala Beograd

 3. Poverioci preduzeća prijavljuju svoja potraživanja na način propisan članom 8. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja preduzeća i drugih pravnih lica sa stanjem na dan objavljivanja oglasa o pokretanju postupka restrukturiranja u dnevnom listu "Politika".

  Prijava potraživanja dostavlja se licu za prijem i kontakt Gordani Nikolić, na adresu: GOŠA FABRIKA ZA PROIZVODNjU ALATA I MAŠINA D.O.O., Smederevska Palanka, Industrijska br. 70, radnim danom od 7:00 do 15:00 časova lično ili poštom, preporučenom pošiljkom.
 4. Rok za dostavljanje prijave potraživanja prema preduzeću je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u dnevnom listu "Politika".
 5. Potraživanja koja nisu prijavljena na navedeni način i u navedenom roku, ne mogu se namiriti.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива