Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Милан Благојевић а.д. Смедерево

22. мај. 2019.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Милан Благојевић а.д. Смедерево (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда, као и акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ А.Д. СМЕДЕРЕВО

Матични број:

07342756

Назив делатности:

Производња неелектричних апарата за домаћинство

Предмет продаје:   

 

25.550 акција у власништву Акционарског фонда (20,27778% од укупне емисије акција Издаваоца)

  2.778 акција у власништву Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  (2,20476% од укупне емисије акција Издаваоца);

CFI код ESVUFR, ISIN број RSMBLSE42658

 

Акционарски фонд

МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ - ДД

Локација:

Смедерево

Делатност:

Производња неелектричних апарата за домаћинство

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива