Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Централ за угоститељство а.д. Врбас

06. мај. 2019.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: Централ за угоститељство а.д. Врбас (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ЦЕНТРАЛ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО А.Д. ВРБАС

Матични број:

08058008

Назив делатности:

Хотели и сличан смештај

Предмет продаје:    

 

582 акције у власништву Акционарског фонда (0,57% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSCTRLE58345

 

Акционарски фонд

Акционарско друштво ЦЕНТРАЛ за угоститељство

Локација:

Врбас

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива