Одлука о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ХУП Балкан а.д. Београд – Земун

04. мар. 2019.

Министарство привреде је донело Одлуку о продаји акција у власништву Акционарског фонда следећег издаваоца хартија од вредности: ХУП Балкан а.д. Београд - Земун (у даљем тексту: Издавалац) којом је одређено да се поступак продаје акција у власништву Акционарског фонда спроведе на тржишту хартија од вредности, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

 

Обавештавамо

све заинтересоване да ће се Министарство привреде укључити у трговање акцијама Издаваоца на Београдској берзи и испоставити налог за продају акција у власништву Акционарског фонда. Трговање ће се одвијати у складу са Законом о тржишту капитала и Правилима пословања Београдске берзе.

 

 

Подаци о Издаваоцу:

Пословно име:

ХУП БАЛКАН А.Д. БЕОГРАД - ЗЕМУН

Матични број:

07105428

Назив делатности:

Делатност холдинг компанија

Предмет продаје:    

 

20.933 акције у власништву Акционарског фонда (3,32349% од укупне емисије акција Издаваоца), CFI код ESVUFR, ISIN број RSHTBLE10208

 

 

Акционарски фонд

Хотелско угоститељско предузеће БАЛКАН

Локација:

Лесковац

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива